Balkon #6
EMRAH GÖKMEN & KREUZBERG KIZ MESLEK KOROSU x Bossman
Choral concert
28 August 2022, 5pm
Adalbertstr. 96, 10999 Berlin
Balcony level, left to Café Kotti

→ Read more ...

GIZEM AKMAN – EMRAH GÖKMEN – IZEM GÜNYAKTI – DERYA INCE – IPEK IPEKÇIOĞLU – ÖZGÜN UYUMAZ – HASAN ÖZATA – RECEP ÖZDAŞ – SINEM ÖZMEN – AYŞE TUNCA

Repertoir / Repertuar / Repertoriu / Repertuwer / المرجع:


*Burçak Tarlası
*Dere Geliyor Dere
*Karlı Kayın Ormanı
*Omuzdan Tutun Beni
*Yüksek Yüksek Tepelere
*Gurbet


DEUTSCH
Zehn Stimmen ertönen auf dem Balkon. Ihre Lieder, Ausdruck von Spiritualität, Liebe, Naturverbundenheit, Heimatlosigkeit, Gemeinschaftlichkeit und Protest. Ihr Gesang, ein Instrument menschlicher Solidarisierung und Heilung. Ihr Rhythmus, die Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart. Die Resonanz, ein empathisches Mitschwingen. Der Chor als sozialer Körper, vereint in dem kollektiven Gefühl von Gurbet.

Der 2019 in Berlin-Kreuzberg von Emrah Gökmen gegründete Chor interpretiert anatolische Volkslieder und Gedichte. Die Gruppe versteht sich als antifaschistische, queere, antikapitalistische und feministische Einheit. Kız Meslek Korosu ist eine organische Formation und trägt durch die sich verändernde und wachsende Gruppe über das Ritual des Singens zur sozialen Teilhabe ihrer Mitglieder bei.

Die Outfits, die Accessoires und der Banner sind in Kooperation mit Bossman entstanden. Die leicht variierenden Kostüme stehen für die Potenzialität von Mehrstimmigkeit und das transformative Moment innerhalb des Chors. Bossman ist eine parasitäre Marke und ein offenes Kollektiv, das andere Gefäße bewohnt. Es ist ein Überraschungsgeschenk für die Welt, das sich respektlos, wütend und intuitiv dem Erwachsenwerden in Städten, die mit dem Buchstaben "B" beginnen, widersetzt.

///

TURKISH
Balkonda yankılanan on kişinin sesi. Söyledikleri ise maneviyatın, aşkın, doğaya yakınlığın, evsizliğin, toplumsallığın ve protestonun ifadesi. Onların şarkıları, insan dayanışmasının ve iyileşmenin bir aracı. Onların ritmi, geçmiş ve geleceğin şimdiki zamanda kaynaşması. Sosyal bir beden olarak Gurbet'in kolektif duygusunda vücut bulan koro ayni zamanda rezonans empatik bir salinma hali.

Emrah Gökmen tarafından 2019 yılında Berlin-Kreuzberg'de kurulan koro, Anadolu türkülerini ve şiirlerini yorumluyor. Grup kendisini anti-faşist, queer, anti-kapitalist ve feminist bir oluşum olarak görmektedir. Organik bir oluşum olan Kız Meslek Korosu şarkı söyleme ritüeli aracılığıyla değişen ve büyüyen grup üyelerinin sosyal katılımı sayesinde kendisini gerçekleştirir.

Kıyafetler, aksesuarlar ve afiş Bossman ile işbirliği içinde hazırlandı. Birbirinden küçük nüanslar ile farklılık gösteren ve değişen kostümler, çok sesliliğin potansiyelini ve koro içindeki dönüştürücü anı temsil etmektedir. Bossman diğer gemilerde yaşayan parazit bir marka ve açık bir kolektiftir. "B" harfiyle başlayan şehirlerde büyümeye saygısızca, öfkeyle ve sezgisel olarak direnen dünyaya sürpriz bir hediyedir.

///

ENGLISH
Ten voices resound on the balcony. Their songs are an expression of spirituality, love, closeness to nature, homelessness, communality and protest. Their singing, an instrument for human solidarity and healing. Their rhythm, the fusion of past and future in the present. The resonance is empathetic – the choir as a social body, united in the collective feeling of Gurbet.

Founded in 2019 in Berlin-Kreuzberg by Emrah Gökmen, the choir Kız Meslek Korosu interprets Anatolian folk songs and poems. The group understands itself as an anti-fascist, queer, anti-capitalist and feminist entity. Through the ritual of singing and with its organic, open format, the changing and growing group fosters social participation among its members.

The choir’s outfits are created in cooperation with Bossman to highlight the potentiality of polyphony, as well as the transformative moment within the choir. Bossman is a parasitic brand and open collective that inhabits other vessels. It is a surprise gift for the world, irreverently, irately, and intuitively resisting adulting in cities starting with the letter “B”.

///

ROMANIAN
Zece voci răsună pe balcon. Cântecele lor sunt o expresie a spiritualității, a iubirii, a apropierii de natură, a lipsei de adăpost, a colectivității și a protestului. Cântecul lor, un instrument al solidarității umane și al vindecării. Ritmul lor, fuziunea dintre trecut și viitor în prezent. Rezonanța este una de empatie - corul ca un corp social, unit în sentimentul colectiv din Gurbet.

Înființat în 2019 în Berlin-Kreuzberg de Emrah Gökmen, corul Kız Meslek Korosu interpretează cântece și poezii populare anatoliene. Grupul se înțelege pe sine ca o entitate antifascistă, queer, anticapitalistă și feministă. Prin ritualul cântecului și prin formatul său organic și deschis, grupul în schimbare și în creștere încurajează participarea socială în rândul membrilor săi.

Ținutele corului sunt create în colaborare cu Bossman și evidențiază potențialul polifoniei, precum și momentul transformator din cadrul corului. Bossman este un brand parazitar și un colectiv deschis care ocupă alte spații. Este un cadou surpriză oferit lumii, care rezistă ireverențios, furibund și intuitiv maturizării în orașele care încep cu litera "B".

///

KURDISH
Deh deng li ser balkonê dangviden. stranên wên, nîşandana rohanîyetê, eviniyê, nêzîkbûna natûr, malwêranî, civakî, ne razînî û protestoyê ne. Stran gotina wên, amûreke hevgirtina mirovan û şîfayê ye. Awaza wên, têkalbuna paşeroj û paşerojê di dema niha de, au dengvidane, dangdana hefsozîye ya. Kûr (Grûpê muzîkê) wekî bedenek civakî, bi hestek kolektîf li xerîbiyê yekbûyî ye.

Ew Kor(koma muzîkê) ya di sala 2019an li Berlîn-Kreuzbergê jê layê Emrah Gökmen ve hatîya damezrand stranên, helbestên û hozanên folklorî yên Anatolyayê şîrove dike. Grûp xw wek kauareyekî, femînîst, dejî faşîst, têkder, û dejî kapîtalîst dibîne. Kız Meslek Korosu pêkhatyî organîka û ku bi grûpek guherîn û mezinbûn bi stranbêjiya bejdarî rêûresmê beşdariya civakî ya endamên xwe dike.

Cil û berg, aksesûar û pankart bi hevkariya Bossman hatin çêkirin. Cudahiya Cil û bergên nîşandana hebûna potansiyela gelek dengyê û nîşandana pêngavaka girînga di nava koroyê dikin (koma muzîkê). Bossman markeyek bazirganî ye û kolektîfek vekirî ye . Ew ji bo cîhanê diyariyeke surprîz e ku dijî mezinbûna bajarên ye û bêhurmetî, bêrezî û bi hêz berovajî bajarên dike, ku bi tîpa "B" dest pê dikin.

///

ARABIC

تصدر عشرة أصوات على الشرفة. أغانيها تعبير عن الروحانية والحب والقرب من الطبيعة، والتشرد، والمجتمع، والاحتجاج. اغنائها أداة للتضامن البشري والشفاء. إيقاعها، اندماج الماضي والمستقبل في الحاضر. صدى رنين حساس. الجوقة كهيئة اجتماعية، متحدة الشعور بشكل الجماعي في الغربة.

الجوقة، التي أسستها سيدة (Emrah Gökmen) في برلين-كريوزبرك في عام 2019، تقوم بتفسير الأغاني والقصائد الشعبية الأناضولية. ترى المجموعة نفسها على أنها وحدة نسوية، متحررة جنسيا، معادية للفاشية ومناهضة للرأسمالية. Kız Meslek Korosu هي تكوين عضوي يساهم في المشاركة الاجتماعية لأعضائه من خلال المجموعة المتغيرة والمتنامية من خلال طقوس الغناء.

تم تصميم الملابس والإكسسوارات واللافتات بالتعاون مع Bossman. تمثل الأزياء المتنوعة قليلاً إمكانات تعدد الأصوات واللحظة التحويلية داخل الجوقة. Bossman هي علامة تجارية نفعية وهيئة مفتوحة مأهولة. إنها هدية مدهشة للعالم تتعارض عملية النمو في المدن التي تبدأ بالحرف "ب" بشكل غير محترم وغاضب وبديهي.


We thank:
Kız Meslek Korosu for the wonderful rehearsals and evenings on the balcony, Hella Gerlach, Sasha Rossman, Timothy Davies, Sasha Stim-Fogel, Lisa Herfeldt, Maximilian Mugler, Göksu Baysal, Haval Qaidy, David Lipps, Alexander Bornschein, Anthony Hüseyin, Tolga Canbaz, Café Kotti and our neighbors at Zentrum Kreuzberg.Unterstützt mit Mitteln des / Kindly supported by:
Projektfonds Kulturförderung
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Senatsverwaltung für Kultur und Europa

Stations